Löshundsprov

 
2020-10-05 Tokbäckens Cindy tog sin första lösprovs 1:a 73,5 poäng
 
2020-10-14 Tokbäckens Cindy fick sin andra lösprovs 1:a 81 poäng
 
Mer info om proven finns på Hitta Älghund.se